19.05.2024
04:41
Jæren Golfklubb  (Turneringsliste)

Jæren Golfklubb, 11.05.2013 - 12.05.2013


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Region Tour Rogaland - Jæren Open 2013.

Turneringen avholdes i Jæren Golfklubb fra den lørdag 11. mai 2013 kl. 09:00 til den søndag 12. mai 2013 kl. 17:00.

Påmelding begynner torsdag 11. april 2013 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er torsdag 9. mai 2013 kl. 12:00.

Startkontingent er fordelt på medlemskap.
  • For alle spillere, det har status som ikke klubbmedlem, er startkontingent 500 NOK.
  • For alle spillere, det har status som klubbmedlem, er startkontingent 200 NOK.


Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i en samlet klasse

Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er oppdelt på kjønn.
  • For damer, er antallet 18.
  • For herrer, er antallet 88.


Turneringen har venteliste prioritet etter laveste handicap.

Turneringen har handicapbegrensninger oppdelt på kjønn.
  • For damer må handicap høyest være 22,0.
  • For herrer må handicap høyest være 18,4.


Det spilles 2 runder.
  • Runde 1 spilles den lørdag 11. mai 2013.
  • Runde 2 spilles den søndag 12. mai 2013.


Det spilles på banen Jæren GK 09.09.15.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 36 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra hvit utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 18, siste 9, siste 6 og siste 3.

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Plasseringer

Eventuelt playoff avgjøres på hull 1, deretter hull 1, 2, osv.

Turneringen spilles etter:
- Golfreglene
- RTR turneringsbestemmelser for 2013
- NGFs generelle turneringsbestemmelser
- EGA Handicap System
- NGFs handicapbestemmelser
- NIFs bestemmelser om doping § 12
- NIFs straffebestemmelser § 11
- Lokale regler

Det spilles om 2 kvalifiseringsplasser til Norgescup på Nøtterøy GK. 1.-2. juni.

Det blir 2 starttider kl. 08:00 og kl. 12:00

NB: Innspill fås kun til rabatert pris på 200 kr. fredag 10.5.2013.
Det må dokumenteres at spilleren er påmeldt og godkjent for turneringsspill i Golfbox. Halv pris for junior.

Kvotebestemmelsene til RTR gjelder som følger:

Kategori 1: Hjemmeklubb
Arrangørklubben disponerer 5 wildcards til spillere som har arrangørklubben som hjemmeklubb
og som ikke er kvalifisert på annen måte. Arrangørklubben oppfordres til å prioritere spillere
som ønsker å satse på Region Tour Rogaland ved tildeling av wildcards. Maks handicap 18.4.


Kategori 2: Damer
Inntil 1/5 av plassene i startfeltet skal gå til damer. I denne kategorien rangeres spillerne basert
på lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp.


Kategori 3: Handicap
Resten av plassene i startfeltet skal gå til spillere uten annen kategori. Disse spillerne rangeres
etter lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp.

Ved lavere andel i kategori 1 og 2 utvides kategori 3 tilsvarende.
Hvis det er færre enn 8 påmeldte i en av klassene spilles det i en felles klasse.

Slås klassene sammen skal damer fremdeles spille fra rød tee p.g.a CR.

Spiller med EGA turneringshandicap prioriteres foran spiller med bare EGA handicap uavhengig av kategori.

I startkontigent på kr. 500,- ligger følgende:
Kr. 300,- Greenfee
Kr. 50,- Region Tour Rogalands veledighets formål og adm. utgifter
Kr. 50,- Avgift til NGF
Kr. 100,- Premiering

Greenfeepass, NGF- og PGA-kort er ugyldige betalingsmiddel til Region Tour
Rogaland.

Turneringsleder: Rune Vognsen - E-Post: rune.vognsen@hotmail.com mobil:92460592

Ved avmeldinger etter 09.05.2013 kl. 12:00 - Faktureres startkontigent til spilleren. Derfor bes spillere som tenker å melde seg av turneringen å gjøre dette før nevnte dato.

For spillere som ønsker overnatting er BRYNE KRO og HOTELL ett ypperlig sted. tlf.51777500.
e-post: post@brynekro.no

GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014