13.06.2024
16:58
Krokhol Golfklubb  (Turneringsliste)

Krokhol Golfklubb, 13.08.2012


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Mandagscup, kl 1800, NETTO SLAGSPILL back.

Turneringen avholdes i Krokhol Golfklubb den mandag 13. august 2012 fra kl. 18:00 til kl. 21:00.

Påmelding begynner lørdag 14. juli 2012 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er søndag 12. august 2012 kl. 18:00.

Startkontingent er 50 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 3 klasser oppdelt på handicap.
  • Klassen med navnet "A" er for alle spillere med handicap mellom 0,0 og 19,9.
  • Klassen med navnet "B" er for alle spillere med handicap mellom 20,0 og 29,9.
  • Klassen med navnet "C" er for alle spillere med handicap mellom 30,0 og 99,0.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 48.

Turneringen har venteliste prioritet etter "først til mølla" prinsippet.

Turneringen har handicapbegrensninger oppdelt på kjønn.
  • For damer må handicap høyest være 99,0.
  • For herrer må handicap høyest være 99,0.


Det spilles 1 runde den mandag 13. august 2012.

Det spilles på banen Krokhol Golfbane 2024.

Det spilles slagkonkurranse med fullt sh over 9 hull.

Det spilles med maks. tillatt handicap på 36,0.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter laveste handicap og loddtrekning.

NB!! Denne mandagen er det slagkonkurranse, - ikke stableford.

Dersom man ikke har hullet ut når antall slag på et hull tilsvarer hullets par + 5, plukkes ballen opp og dette antall slag noteres.

Som vanlig justeres for antall mottatte slag. Etter endt runde summeres først brutto slag på de 9 hullene. Deretter trekkes antall mottatte slag (spillehandicap'et) fra og nettoresultatet føres opp.

Frode Haugen 920 38 721

Hilde Gundersen 922 94 277

For kontaktopplysning er se under Turneringer og Turneringskomite på hjemmesiden.

GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014