27.02.2021
18:53
Norgescup  (Turneringsliste)

Norgescup, 28.04.2012 - 29.04.2012
STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Norgescup 1 (Solastranden GK).

Turneringen spilles i Norgescup fra den 28. april 2012 til den 29. april 2012.

Påmelding begynner 22. mars 2012 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er 16. april 2012 kl. 12:00.

Startkontingent er 750 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på kjønn og alder.
  • Klassen med navnet "Damer" er for damer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2012.
  • Klassen med navnet "Herrer" er for herrer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2012.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 1000.

Det spilles 3 runder.
  • Runde 1 spilles den 28. april 2012.
  • Runde 2 spilles den 28. april 2012.
  • Runde 3 spilles den 29. april 2012.


Det spilles på banen Solastranden Golfbane.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 54 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 36, siste 18, siste 9, siste 6, siste 3, siste hull og loddtrekning.

Plasseringer

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

START DAG 2 UTSATT 1 TIME GRUNNET FROST

Mer informasjon om Norgescup finner du på NGFs hjemmeside: www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgescup

Antall deltagere:
Maksimum antall deltagere er 78, inntil 18 damer og resten er herrer. Ved for mange påmeldte rangeres spillerne etter kategorier.

Online betaling og kontaktinformasjon:
Alle forbundsturneringer krever online betaling gjennom GolfBox. Informasjon om dette blir sendt den enkelte spiller til oppgitt e-postadresse i GolfBox. Vi oppfordrer alle deltagere til å gjøre sin kontaktinformasjon tilgjengelig for turneringsarrangører sik at bl.a. innkalling av reserver og annen viktig informasjon kommer raskt frem.

Spiller som strykes etter påmeldingsfristens utløp faktureres startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til turnering@golfforbundet.no, eller dersom spilleren kommer inn i turneringer på Nordic Golf League eller høyere nivå.

Mer informasjon om denne turneringen finner du på arrangørklubbens hjemmeside: www.solastranden.no

Kontaktpersoner:
TD - , e-post:
Turneringsleder - , e-post:

Generelle henvendelser kan rettes til: turnering@golfforbundet.no

GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014