6/2/2020
15:56
Team Norway Junior Tour  (Tournament list)

Team Norway Junior Tour, 6/8/2013 - 6/9/2013
TEE TIMES:  
PARTICIPANT LIST:  
LEADERBOARD:  
SCORES PER HOLE:  
FINAL RESULT LIST:  
VARIOUS:  
Here you can sign up and pay - or you can unsubscribe

Definition and practical information
This text can be automatically generated. Unusual words that deviate from normal grammar can therefore occur.

The name of the tournament is Team Norway Junior Tour Region Vest 2 (Haugaland GK).

The tournament is played in Team Norway Junior Tour from the Saturday, June 8, 2013 to the Sunday, June 9, 2013.

Registration starts on Friday, March 1, 2013 at 00:00.
Registration deadline is on Monday, May 27, 2013 at 12:00.

Tournament fee is 350 NOK per players.

Greenfee is 0 NOK per players.

The tournament is a individual tournament.

This will be played in 2 flights divided by gender, player status, handicap and age.
  • The flight with the name "Gutter" is to men, which have the following status amateur with handicap not more than 18.0, if age is between 13 and 19 years per 12/31/2013.
  • The flight with the name "Jenter" is to ladies, which have the following status amateur with handicap not more than 24.0, if age is between 13 and 19 years per 12/31/2013.


The tournament ia an open tournament.

Max. number of players is 1000.

The tournament has handicap limitations divided by gender.
  • For ladies then handicap not higher than 24.0.
  • For men then handicap not higher than 18.0.


This will be played 2 rounds.
  • Round 1 played on the Saturday, June 8, 2013.
  • Round 2 played on the Sunday, June 9, 2013.


This will be played on the course Titleist Region Tour 2012.

This will be played stroke play without handicap over 36 holes.

This will be played from different tees used for gender.
  • All ladies must play from blue tee.
  • All men must play from white tee.


With a tied result the positions are decided by last 36, last 18, last 9, last 6, last 3, last hole and draw.

Position is tied in case of equal scores.

Tied 1st. place determined by sudden death playoff.

Mer informasjon om Team Norway Junior Tour Region finner du på NGFs hjemmeside www.golfforbundet.no
Der finner du turneringsbestemmelser, kvalifiseringsprinsipper, kategoriserte deltagerlister, reservelister med mer.

Antall deltagere:
Maksimum antall deltagere er 78, 24 jenter og 54 gutter. Ved for mange påmeldte rangeres spillerne etter kategorier. Turneringen spilles uten cut.

Online betaling:
Alle forbundsturneringer krever online betaling gjennom GolfBox. Informasjon om dette blir sendt den enkelte spiller til oppgitt e-postadresse i GolfBox. Vi oppfordrer alle deltagere til å gjøre sin kontaktinformasjon tilgjengelig for turneringsarrangører sik at bl.a. innkalling av reserver og annen viktig informasjon kommer raskt frem. Husk også at foresatte kan krysse av for å få samme informasjon som spillere.

Spiller som strykes etter påmeldingsfristens utløp faktureres startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til turnering@golfforbundet.no, eller dersom spilleren kommer inn i Team Norway Junior Tour som spilles samtidig.

Mer informasjon om denne turneringen finner du på arrangørklubbens hjemmeside.

Kontaktpersoner:
TD - , e-post:
Turneringsleder - , e-post:

Generelle henvendelser kan rettes til: turnering@golfforbundet.no

Følg også Team Norway Junior Tour på Facebook!


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014