15.07.2024
04:20
Preikestolen Golfklubb  (Turneringsliste)

Preikestolen Golfklubb, 27.05.2012 - 28.05.2012


STARTLISTER:  
VENTELISTE:  
Venteliste
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Regions tour Rogaland - Preikestolen Open.

Turneringen avholdes i Preikestolen Golfklubb fra den søndag 27. mai 2012 kl. 09:00 til den mandag 28. mai 2012 kl. 18:00.

Påmelding begynner torsdag 12. april 2012 kl. 12:00.
Siste påmeldingsfrist er torsdag 24. mai 2012 kl. 20:00.

Startkontingent er 500 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i en samlet klasse

Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er oppdelt på kjønn.
  • For herrer, er antallet 70.
  • For damer, er antallet 20.


Turneringen har venteliste prioritet etter laveste handicap.

Turneringen har handicapbegrensninger oppdelt på kjønn.
  • For damer må handicap høyest være 18,4.
  • For herrer må handicap høyest være 18,4.


Det spilles 2 runder.
  • Runde 1 spilles den søndag 27. mai 2012.
  • Runde 2 spilles den mandag 28. mai 2012.


Det spilles på banen Preikestolen GK 2019.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 36 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 18, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull.

Plasseringer

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Spill og bestemmelser
Turneringen spilles etter:
- Golfreglene
- NGFs generelle turneringsbestemmelser
- EGA Handicap System
- NIFs bestemmelser om doping § 12
- NIFs bestemmelser om barneidrett
- NIFs straffebestemmelser § 11
- Lokale regler

Kategori 1: Hjemmeklubb
Arrangørklubben disponerer 5 wildcards til spillere som har arrangørklubben som hjemmeklubb
og som ikke er kvalifisert på annen måte. Arrangørklubben oppfordres til å prioritere spillere
som ønsker å satse på Region Tour Rogaland ved tildeling av wildcards. Maks handicap 18.4.


Kategori 2: Damer
Inntil 1/5 av plassene i startfeltet skal gå til damer. I denne kategorien rangeres spillerne basert
på lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp.


Kategori 3: Handicap
Resten av plassene i startfeltet skal gå til spillere uten annen kategori. Disse spillerne rangeres
etter lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp. Ved lavere andel i kategori 1-2 utvides
kategori 3 tilsvarende.


Greenfeepass, NGF- og PGA-kort er ugyldige betalingsmiddel til Region Tour
Rogaland.

HUSK CASH!! IKKE BETALINGSTERMINAL!!!
HUSK CASH!! IKKE BETALINGSTERMINAL!!!
HUSK CASH!! IKKE BETALINGSTERMINAL!!!

I startkontigent på kr. 500,- ligger følgende:
Kr. 300,- Greenfee
Kr. 50,- Region Tour Rogalands veledighets formål
Kr. 50,- Avgift til NGF
Kr. 100,- Premiering

Innspill fredag 25/5 og lørdag 26/5, greenfee kr. 125,-

Hvis det er færre enn 8 påmeldte i en av klassene spilles det i en felles klasse.

Turneringsleder: Ole Jørpeland 97162073 olejoerp@online.no

Hjemmeklubbens nettside:
www.preikestolengolf.no

Region Tour Rogalands nettside:
http://www.regiontour.no

Region Tour Rogalands turneringskontakt:
Tore Nyrén, mob. 916 25 896


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014