20.02.2020
20:59
Team Norway Junior Tour  (Turneringsliste)

Titleist Tour, 16.06.2012 - 17.06.2012
STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Titleist Tour 3 (Stiklestad GK).

Turneringen spilles i Titleist Tour fra den 16. juni 2012 til den 17. juni 2012.

Påmelding begynner 22. mars 2012 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er 4. juni 2012 kl. 12:00.

Startkontingent er 650 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på kjønn, spillerstatus og alder.
  • Klassen med navnet "Jenter" er for damer, det har status som amatør, hvis alder er mellom 13 og 19 år pr. 31.12.2012.
  • Klassen med navnet "Gutter" er for herrer, det har status som amatør, hvis alder er mellom 13 og 19 år pr. 31.12.2012.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 1000.

Spillere med handicapstatus EGA Handicap kan delta og vinne premier..

Det spilles 3 runder.
  • Runde 1 spilles den 16. juni 2012.
  • Runde 2 spilles den 16. juni 2012.
  • Runde 3 spilles den 17. juni 2012.


Det spilles på banen Titleist Tour 2012 - 3, Stiklestad Gk.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 54 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 36, siste 18, siste 9, siste 6, siste 3, siste hull og loddtrekning.

Plasseringer

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Mer informasjon om Titleist Tour finner du på NGFs hjemmeside: www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/titleist-tour

Antall deltagere:
Maksimum antall deltagere er 78, 24 jenter og 54 gutter. Ved for mange påmeldte rangeres spillerne etter kategorier. Turneringen spilles uten cut.

Online betaling:
Alle forbundsturneringer krever online betaling gjennom GolfBox. Informasjon om dette blir sendt den enkelte spiller til oppgitt e-postadresse i GolfBox. Vi oppfordrer alle deltagere til å gjøre sin kontaktinformasjon tilgjengelig for turneringsarrangører sik at bl.a. innkalling av reserver og annen viktig informasjon kommer raskt frem. Husk også at foresatte kan krysse av for å få samme informasjon som spillere.

Spiller som strykes etter påmeldingsfristens utløp faktureres startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til turnering@golfforbundet.no, eller dersom spilleren kommer inn i turneringer på Nordic Golf League eller høyere nivå.

Mer informasjon om denne turneringen finner du på arrangørklubbens hjemmeside: www.?.no

Kontaktpersoner:
TD - , e-post:
Turneringsleder - , e-post:

Generelle henvendelser kan rettes til: turnering@golfforbundet.no

Følg også Titleist Tour på Facebook!


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014