14/07/2020
11:26
Sunnfjord Golfklubb  (Tournament list)

Sunnfjord Golfklubb, 28/09/2013


TEE TIMES:  
PARTICIPANT LIST:  
LEADERBOARD:  
SCORES PER HOLE:  
VARIOUS:  
Here you can register and pay - or you can unregister

Conditions and practical information
This text can be automatic computer generated. Unusual wordings that deviate from normal grammar can therefore occur.

The name of the tournament is Jubileumsgolf 18 hol stableford.

The tournament is held at Sunnfjord Golfklubb on 28 September 2013 from 11:00 to 16:00.

Registration starts the 08 September 2013 at 00:00.
Registration deadline is on the 28 September 2013 at 10:30.

Tournament fee is 100 NOK per players.

The tournament is a individual tournament.

There will be played in a total group

The tournament is an open tournament.

The tournament has handicap limitations divided by gender.
  • For ladies then handicap not higher than 54.0.
  • For men then handicap not higher than 54.0.


1st round will be played 28 September 2013.

There will be played on the course Sunnfjord Golfklubb 2014 ny3.

There will be played stableford with full phcp over 18 holes.

Playing with a maximum handicap allowance of 36.0.

There will be played from different tees used for gender.
  • All ladies must be played from red tee.
  • All men must be played from yellow tee.


With a tied result the positions are decided after lowest playing handicap and last uneven hole.

Gjestespelarar:
Vi ønskjer alle hjarteleg velkomne til spel på Sunnfjord GK si bane!

Også på dei dagane der det er turneringar så er det som oftast ledige starttider for gjestespelarar. Vi legg opp til å setje av nokre starttider midt i turneringa som kan tingast av andre.

Ved nokre turneringar plar vi ha så mange deltakarar (30+) at det neppe er plass til andre på bana samstundes. Då anbefalar vi spel før eller etter turneringa. Dette gjeld i hovudsak Sunnfjordserien, NordVestTour Sunnfjord (14.7.) og Klubbmeisterskap (24.8. og 25.8.)

Bruk Golfbox til å tinge tider! Då er du sikra speletid og turneringskomiteen kan tilpasse turneringsoppsettet etter kor stort "trykk" det er på bana:)

Helsing turneringskomiteen i Sunnfjord Golfklubb


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014