07.06.2020
02:45
Norgescup  (Turneringsliste)

Norgescup, 31.08.2013 - 01.09.2013


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Norgescup 7 (Kongsvingers GK).

Turneringen spilles i Norgescup fra den 31. august 2013 til den 1. september 2013.

Påmelding begynner 1. mars 2013 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er 19. august 2013 kl. 12:00.

Startkontingent er 900 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på kjønn og alder.
  • Klassen med navnet "Damer" er for damer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2013.
  • Klassen med navnet "Herrer" er for herrer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2013.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 1000.

Det spilles 3 runder.
  • Runde 1 spilles den 31. august 2013.
  • Runde 2 spilles den 31. august 2013.
  • Runde 3 spilles den 1. september 2013.


Det spilles på banen Kongsvingers Golfbane.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 54 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra hvit utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 36, siste 18, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull.

Plasseringer

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Dette er foreløpig oppsett. Mer informasjon om Norgescup kommer på NGFs hjemmeside for Norgescup: www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgescup

Antall deltagere:
Maksimum antall deltagere er 78, inntil 24 damer og resten er herrer. Ved for mange påmeldte rangeres spillerne etter kategorier.

Online betaling og kontaktinformasjon:
Alle forbundsturneringer krever online betaling gjennom GolfBox. Informasjon om dette blir sendt den enkelte spiller til oppgitt e-postadresse i GolfBox. Vi oppfordrer alle deltagere til å gjøre sin kontaktinformasjon tilgjengelig for turneringsarrangører sik at bl.a. innkalling av reserver og annen viktig informasjon kommer raskt frem.

Spiller som strykes etter påmeldingsfristens utløp faktureres startkontingenten, unntatt når spilleren kan dokumentere sykdom/skade med legeerklæring sendt NGF på e-post til turnering@golfforbundet.no, eller dersom spilleren kommer inn i turneringer på Nordic Golf League eller høyere nivå.

Mer informasjon om denne turneringen finner du på arrangørklubbens hjemmeside:

Kontaktpersoner:
TD - Vegard Viksmoen, e-post:
Turneringsleder - , e-post:

Generelle henvendelser kan rettes til: turnering@golfforbundet.no

GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014