08.03.2021
21:54
Norgescup  (Turneringsliste)

Norgescup, 28.05.2011 - 29.05.2011
STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Norgescup 2 (Sagaskipet, Borregaard GK).

Turneringen spilles i Norgescup fra den 28. mai 2011 til den 29. mai 2011.

Påmelding begynner 1. april 2011 kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er 16. mai 2011 kl. 12:00.

Startkontingent er 750 NOK per deltager.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på kjønn og alder.
  • Klassen med navnet "Damer" er for damer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2011.
  • Klassen med navnet "Herrer" er for herrer, hvis alder er minst 13 år pr. 31.12.2011.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 1000.

Det spilles 2 runder.
  • Runde 1 spilles den 28. mai 2011.
  • Runde 2 spilles den 29. mai 2011.


Det spilles på banen Borregaard GK.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 36 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Plasseringer

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Det spilles med Competition Stableford Adjustment.

Mer informasjon om Norgescup finner du på NGFs hjemmesider: www.golfforbundet.no

Antall deltagere:
Maksimum antall deltagere er 78, 12 damer og resten er herrer. Ved for mange påmeldte rangeres spillerne etter kategorier.

Online betaling:
Alle forbundsturneringer krever online betaling gjennom GolfBox. Informasjon om dette blir sendt den enkelte spiller pr. e-post når deltagerlisten offentliggjøres. Spillere som trekker seg etter at deltagerlisten er offentliggjort må betale full startkontingent.

Mer informasjon om denne turneringen finner du på arrangørklubbens hjemmeside: www.borregaardgk.no

Kontaktpersoner:
TD - Christian Berg, e-post: chrber70@online.no
Turneringsleder - Cato Ruud, e-post: eivind.cato.ruud@fredfiber.no

Generelle henvendelser kan rettes til: turnering@golfforbundet.no

GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014