19.05.2024
04:36
Ogna Golfklubb  (Turneringsliste)

Ogna Golf Klubb, 09.06.2012 - 10.06.2012


STARTLISTER:  
VENTELISTE:  
Venteliste
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  
Her kan du melde deg på, betale eller melde deg av.

Bestemmelser og praktiske opplysninger
Teksten her kan være generert av systemet. Det kan derfor forekomme formuleringer som avviker grammatisk fra normalt språkbruk.

Turneringens navn er Regiontour Rogaland - Ogna Trophy.

Turneringen avholdes i Ogna Golf Klubb fra den lørdag 9. juni 2012 kl. 08:00 til den søndag 10. juni 2012 kl. 17:00.

Påmelding begynner torsdag 12. april 2012 kl. 10:00.
Siste påmeldingsfrist er onsdag 6. juni 2012 kl. 18:00.

Startkontingent er fordelt på medlemskap.
  • For alle spillere uansett medlemskap er startkontingent 500 NOK.
  • For alle spillere, det har status som klubbmedlem, er startkontingent 200 NOK.


Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på kjønn.
  • Klassen med navnet "A" er for herrer.
  • Klassen med navnet "B" er for damer.


Turneringen er en åpen turnering.

Maks. antall deltagere er 88.

Turneringen har venteliste prioritet etter laveste handicap.

Turneringen har handicapbegrensninger oppdelt på kjønn.
  • For damer må handicap høyest være 18,4.
  • For herrer må handicap høyest være 18,4.


Det spilles 2 runder.
  • Runde 1 spilles den lørdag 9. juni 2012.
  • Runde 2 spilles den søndag 10. juni 2012.


Det spilles på banen Ogna Golfklubb.

Det spilles slagkonkurranse uten handicap over 36 hull.

Det spilles med maks. tillatt handicap på 18,4.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
  • Alle damer skal spille fra rød utslagssted.
  • Alle herrer skal spille fra gul utslagssted.


Ved lik score avgjøres plasseringer etter siste 18, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull.

Delt 1. plass avgjøres ved hull for hull play-off.

Det spilles om en kvalplass (wildcard) til NC 4 på Miklagard

Spill og bestemmelser
Turneringen spilles etter:
- Golfreglene
- NGFs generelle turneringsbestemmelser
- EGA Handicap System
- NIFs bestemmelser om doping § 12
- NIFs bestemmelser om barneidrett
- NIFs straffebestemmelser § 11
- Lokale regler

Kategori 1: Hjemmeklubb
Arrangørklubben disponerer 5 wildcards til spillere som har arrangørklubben som hjemmeklubb
og som ikke er kvalifisert på annen måte. Arrangørklubben oppfordres til å prioritere spillere
som ønsker å satse på Region Tour Rogaland ved tildeling av wildcards. Maks handicap 18.4.


Kategori 2: Damer
Inntil 1/5 av plassene i startfeltet skal gå til damer. I denne kategorien rangeres spillerne basert
på lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp.


Kategori 3: Handicap
Resten av plassene i startfeltet skal gå til spillere uten annen kategori. Disse spillerne rangeres
etter lavere handicap ved påmeldingsfristens utløp. Ved lavere andel i kategori 1-2 utvides
kategori 3 tilsvarende.


Greenfeepass, NGF- og PGA-kort er ugyldige betalingsmiddel til Region Tour
Rogaland.

I startkontigent på kr. 500,- ligger følgende:
Kr. 300,- Greenfee
Kr. 50,- Region Tour Rogalands veledighets formål
Kr. 50,- Avgift til NGF
Kr. 100,- Premiering

Innspill fredag 8. juni, greenfee kr 150,-

Hvis det er færre enn 8 påmeldte i en av klassene spilles det i en felles klasse.

NB! ved flere enn 52 deltakere vil arrangøren vurdere å opprette 2 starttider, første starttid blir da kl 0830 og andre starttid kl 1300

Turneringsleder: Sigbjørn Undheim 93005533 mail: sig-und@online.no
Hoveddommer: Jessie Østerberg, Kristiansand, mob. 909 52 619

Hjemmeklubbens nettside:
http://www.ognagolf.no

Region Tour Rogalands nettside:
http://www.regiontour.no

Region Tour Rogalands turneringskontakt:
Tore Nyrén, mob. 916 25 896


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014